2016-02-16 12:58 #0 av: Lia

Har du utvecklat någon matintolerans kopplat till din IBS? I så fall vad? Hur yttrar det sig för dig?