2016-02-16 15:41 #0 av: Lia

Betyder medveten närvaro. Det är en behandlingsmetod inom psykoterapi som riktar sig på att vara medveten i nuet, för att ge en redskap att påverka sin situation och därmed hjälpa vid stresshantering. Stress är en av de största problemen vid IBS.